Poštanska adresa:
Antivari Software Design, s.a.
Ul.Kosovska 57/16
12000 Požarevac
Srbija

Stalna podrška:
Tel: 064 / 8289267, 063 / 8030363,
E-mail: antivari@gmail.com
Web: http://www.antivari.com
 

 

This domain is for sale / Ovaj domen je na prodaju

Di rečnik, v1.0.058 (FREEWARE)
(autor programa: Vladimir Stefanović)

Namena

Program je namenjen osobama kojima je potreban brz i nenametljiv srpsko-engleski i englesko-srpski rečnik. Potencijalni korisnici rečnika mogu biti svi koji često koriste računar za pretraživanje Interneta, razmenu elektronskih pisama, proučavanje elektronske i druge dokumentacije, i sl.

Šta je novo u izdanju v1.0.058?

Ispravljena je greška zbog koje se rečnik sukobljavao sa nekim drugim programima (Google Earth, Corel, ICQ, neke igrice, ...) kada je bilo aktivno "Pozivanje rečnika tastaturom". Hvala Erkanu Islamoviću i Shadowed-u za testiranje.

 

Download

Puna instalacija, (12MB), setup_sr.exe

Ovo je instalacija koja uključuje sve što Vam je neophodno: program, sistemske datoteke, modul za izgovor engleskih reči, bazu reči i svu raspoloživu elektronsku dokumentaciju. Naša preporuka je da ako imate mogućnost – uvek instalirate ovu varijantu.

Problem sa Punom instalacijom je njena veličina od oko 12MB, što je za većinu korisnika preveliko za preuzimanje sa Interneta, s obzirom na ograničene Dial-up tehničke mogućnosti koje su najčešće prisutne. Ukoliko ste srećni vlasnik ISDN, ADSL ili Kablovske veze, za Vas to definitivno neće predstavljati problem.

Uputstvo za korisnike, (1MB), manual.pdf

Uputstvo za korisnike je uključeno u Punu instalaciju, ali evo, može se pogledati i odvojeno, pre nego što se odlučite da preuzmete Instalaciju. Ovo uputstvo pored ostalog detaljno opisuje i celokupan proces instaliranja, upgrade-a, deinstaliranja i rešavanja eventualnih problema. Posebna pažnja je posvećena i anti-spyware programima koji mogu da prekidaju proces instalacije/deinstalacije, tražeći potvrdu za raznorazne akcije koje preduzima instalaciona procedura i sam rečnik.

Help dokument, (360KB), di.chm

Help dokument je uključen u Punu instalaciju, ali evo, može se pogledati i odvojeno, pre nego što se odlučite da preuzmete Instalaciju.

Upgrade bez baze reči i sistemskih datoteka, (1.5MB), di_upgrade_1.0.0.58.exe

Ovo je Upgrade instalacija koja u sebi sadrži sve nove izmene u programu i elektronskoj dokumentaciji, ali ne sadrži ni bazu reči niti sistemske datoteke koje su već instalirane tokom bilo koje Pune instalacije.

Razlog za postojanje ovakve instalacije leži u činjenici da je baza reči sa sistemskim datotekama velika preko 10MB, a menjaju se ređe nego sam program. Ovakva instalacija Vas rasterećuje obaveze da za svaku sitnu intervenciju na programu morate istovremeno skinuti i celu bazu reči i sistemske datoteke (koji nisu menjani).

Dakle, ako ste već jednom skinuli i instalirali bilo koju staru punu instalaciju, dovoljno je da izvršite ovaj Upgrade. Time će se ažurirati program i elektronska dokumentacija - a baza reči i sistemske datoteke će ostati one koje ste imali od prošog puta.

Upgrade će za svaki slučaj sačuvati sve stare datoteke u direktorijumu Backup, koji će se automatski napraviti u instalacionom direktorijumu rečnika.

MDAC 2.8, (6MB), mdac_typ.exe

MDAC (Microsoft Data Access Components) je standardni deo Windows-a i najčešće Vam nije neophodan. Jedan od njegovih podsistema je ADO (ActiveX Data Objects), koji pored ostalog obezbeđuje kvalitetan pristup MS ACCESS bazama podataka. Ovaj rečnik koristi ADO za pretraživanje reči.

Međutim, dešava se da neki stariji programi pri svojoj instalaciji (bez razloga) uklone noviji ADO i zamene ga starijim – koji nije prilagođen za rad rečnika. Takođe, primećeno je, da je na otprilike 2% računara ADO sistem iz nekog razloga oštećen. To može dovesti do problema sa ispravnim radom rečnika.

Zato, ako nakon instaliranja i kasnijeg pokretanja rečnika dobijete poruku da ADO nije instaliran ili nije ispravan, pokrenite ovaj Microsoftov servisni izvršni modul. Time ćete instalirati (u ovom trenutku) najnoviju verziju ADO podrške.

Na Microsoftovom sajtu uvek možete besplatno skinuti i trenutno najaktuelniju verziju (koja u trenutku formiranja ovog dokumenta, na žalost, nije bila predviđena za Windows XP na koje je instaliran Service Pack 2).

Važna podešavanja

Ova podešavanja je najbolje uraditi pre pokretanja instalacije, a obezbeđuju da sva ex-YU latinična slova budu ispravno reprodukovana u menijima, formama i prilikom pretraživanja.

OTVORITE APLET: Control Panel / Regional and Language Options

a) KARTICA: Languages

TASTER: Details...
TASTER: Add...
PADAJUĆA LISTA: Dodajte Vašu matičnu latiničnu tastaturu, ako već nije bila u spisku, dakle:

"Serbian (Latin)" ili
"Slovenian" ili
"Croatian" ili
"Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina)" ili
"Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina)" ili
"Croatian (Bosnia and Herzegovina)".

b) KARTICA: Advanced (OVO JE NAJVAŽNIJE !!!)

PADAJUĆA LISTA: Izaberite Vašu matičnu kodnu stranu, dakle:

"Serbian (Latin)" ili
"Slovenian" ili
"Croatian" ili
"Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina)" ili
"Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina)" ili
"Croatian (Bosnia and Herzegovina)".

TASTER: OK (da prihvatite izmene)
TASTER: OK (da učitate kodnu stranu direktno sa HD-a)
TASTER: OK (da restartujte Windows).

Uočeni problemi koji su posledica bug-ova XP/SP2 i MDAC/ADO podsistema

Uočeno je da na računarima koji u okviru:
Control Panel > Regional and Language Options > Regional Options,
...u sekcijama:
"Standards and formats" i "Location",
... imaju neki od sufiksa Bosnia and Herzegovina, dolazi do pojave sistemske greške:
"Verzija rečnika nije odgovarajuća".

Ovo je jedan od poznatijih bug-ova XP/SP2 i MDAC/ADO podsistema.

Windows XP koji se redovno update-uje (može i sa AutoPatcher-om) ove probleme nema jer su u međuvremenu ispravljeni.

Ukoliko niste u mogućnosti da update-ujete Vaš operativni sistem, preporučujemo da izaberete neku najsličniju zamenu, koja u sebi nema sufiks Bosnia and Herzegovina.

Instaliranje

Instalacija je jednostavna i nedvosmislena, pa se na njoj ovde nećemo dodatno zadržavati. Pokrenite program "setup_sr.exe" (ili "di_upgrade_*.exe" ako ste izabrali tu vrstu instalacije). Uglavnom je dovoljno pratiti taster "Dalje>". Nakon uspešnog instaliranja, program će se smestiti u Tray deo TaskBar-a, što kasnije možete isključiti ako ne želite.

 

Pregled najvažnijih osobina

Brzo pokretanje/minimizovanje/zatvaranje iz Tray dela
Rečnik se može postaviti u Tray deo ekrana što u mnogome olakšava njegovo pozivanje i zatvaranje.

Pokretanje zajedno sa Windows-om
Rečnik se može automatski pokretati zajedno sa Windows-om, čime se osigurava da stalno bude dostupan.

Jednostavan i nenametljiv interfejs
Interfejs rečnika je krajnje jednostavan i nenametljiv, što osigurava da Vaš radni prostor uvek bude u prvom planu.

Prevođenje reči sa klipborda
Rečnik može automatski da "čita" frazu sa klipborda čime se štedi na vremenu.

Aktiviranje rečnika na promenu sadržaja klipborda
Rečnik se može podesiti da se automatski pokrene (i prevede frazu) kada se dogodi neka promena na klipbordu.

Prevođenje reči Drag & Drop tehnikom
Rečnik može da "prihvati" i prevede frazu koju ste "prevlačenjem" preneli u polje za unos fraze.

Prevođenje selektovane reči priručnim menijem IE-a
Rečnik postavlja stavku "Prevedi sa Di recnikom" u kontekstni meni Internet Explorer-a – ako je neki tekst selektovan. Na taj način se brzo može doći do značenja neke fraze, bez potrebe za prethodnim kopiranjem na klipbord.

Pozivanje rečnika prečicom sa tastature
Rečnik se može pozvati iz bilo kog drugog programa preko globalno definisane prečice sa tastature koju je takođe moguće konfiguracijski podesiti.

Kontekstno osetljiv prozor za prevod
Rečnik može da bude kontekstno osetljiv. To je mehanizam gde pomeranjem miša preko već prevedenih reči možete dobiti ili njihova ostala značenja (dok držite levi taster miša) ili obeleženu stavku postaviti u prvi plan rečnika, kao da ste je ručno upisali (desni taster miša).

Sve važne komande mogu se zadati i preko tastature
Upotreba miša u radu sa rečnikom se može svesti na minimum a umesto njega se može koristiti tastatura – što je naročito važno za iskusnije korisnike.

Izgovor engleskih reči i fraza
Rečnik poseduje i modul za izgovor engleskih reči i fraza, što može pomoći osobama koje se tek susreću sa engleskim jezikom.

Pamćenje poslednje traženih fraza
Rečnik može da pamti poslednje tražene fraze što olakšava snalaženje sa manje poznatim rečima.

Dvojezični interfejs
Rečnik može imati ili srpski ili engleski interfejs što je značajno za strance kojima je engleski jezik razumljiviji.

Baza reči sadrži sve latinične dijakritičke oznake
Baza reči sadrži sve latinične dijakritičke oznake: Š, Đ, Ž, Č i Ć, što u mnogim drugim rečnicima nije slučaj – gde se koriste: S, DJ, Z, C i C, kao zamene.

Konfiguracijska podešavanja
Podrazumevano ponašanje rečnika je moguće konfiguracijski promeniti. Moguće je na primer promeniti jezik interfejsa, metode traženja fraze, kao i mnogo toga drugog.

Veliki fond reči i fraza
Rečnik raspolaže fondom od preko 270,000 reči i fraza što je i više nego dovoljno za prosečnog korisnika.

Nedostaci rečnika

Fond reči jeste veliki, ali je baza reči nastala raznim spajanjima, krpljenjima i automatizovanim procedurama - pa zato ima i "brdo" grešaka i nedoslednosti, što mi se nikako ne sviđa.

MS ACCESS baza i BCB nisu Unicode, pa i pored automatizovane instalacije, korisnik XP-a ipak treba posebno da podesi i kodnu stranu na svom OS-u.

Za sada nije predviđen korisnički unos novih reči, jer je u planu dodavanje podsistema koji bi vršio automatizovano ažuriranje baze reči sa Interneta.